Informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci ciepłowniczej, związanymi z wymianą armatury odcinającej, zachodzi konieczność zatrzymania jej pracy i w konsekwencji wstrzymania dostaw ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla wszystkich naszych Klientów w Żarach.

Realizacja powyższego zadania i przerwa w dostawie ciepłej wody nastąpi od godziny 7:00 w dniu 9 września do godziny 23:00 w dniu 10 września 2015.

Jednocześnie zapewniamy, ze dołożymy wszelkich starań aby okres przerwy w dostawie ograniczyć do niezbędnego minimum.