Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.03.2016. 

 

Zadłużenie
       
Indeks Ulica 31.12.2015r. 31.03.2016
       
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 0,00 18,46
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 960,10 1029,90
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 12161,07 12444,32
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 4546,03 5319,87
33 01 005 17-Lutego 14-24a 1224,00 699,74
33 01 006 17-Lutego 26-28 21666,63 23443,98
33 01 007 17-Lutego 27-33a 739,68 198,28
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 711,52 1,99
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 22387,31 22652,95
33 01 010 Moniuszki 54 4719,80 2469,69
33 01 011 Moniuszki 42 1774,00 659,76
33 01 012 Myśliwska 7 1403,06 1263,00
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 33853,06 37582,09
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 19305,08 17471,04
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 181,66 870,97
33 01 016 1-go Maja 10 3208,32 2007,82
33 01 017 1-go Maja 14 18081,66 2253,99
33 01 018 1-go Maja 16 3881,86 4310,86
33 01 019 1-go Maja 6 22435,03 22972,83
33 01 020 Podwale 12 6604,05 7049,97
33 01 021 Kurpińskiego 2 840,31 740,52
33 01 022 Kurpińskiego 3 9124,28 11878,38
33 01 023 Kurpińskiego 6 1261,44 1232,21
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 11081,60 7198,69
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 21021,81 22422,10
33 01 026 Kurpińskiego 40 1625,82 1436,56
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 21232,99 17125,09
33 01 028 Kurpińskiego 42 1978,04 1535,30
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 31374,13 32840,34
33 01 030 Wieniawskiego 15 485,57 558,41
33 01 031 Wieniawskiego 13 165,28 1201,04
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 30450,73 30097,03
33 01 033 Moniuszki 36 0,00 483,20
33 01 034 Moniuszki 38 9223,09 9249,67
33 01 035 Zwycięzców 32 19747,61 20151,09
33 01 036 Zwycięzców 26 1403,87 0,00
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 3221,38 2863,13
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 5271,28 7322,57
33 01 039 Zwycięzców 24 2517,53 3464,47
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 10732,26 9675,19
33 01 041 Zwycięzców 21 14406,22 19255,96
33 01 042 Zwycięzców 23 35775,94 36367,83
33 01 043 Paderewskiego 20-30 13909,70 13453,46
33 01 044 Paderewskiego 2-18 11793,96 10893,74
33 01 045 Szymanowskiego 21 932,72 818,65
33 01 046 Paderewskiego 44-54 3998,82 4184,01
33 01 047 Szymanowskiego 23 1101,15 1815,37
33 01 048 Szymanowskiego 25 22837,56 21614,08
33 01 049 Moniuszki 50 26457,89 21624,25
33 01 050 Paderewskiego 56-64 8894,37 11805,29
33 01 051 Paderewskiego 70 2742,49 2970,64
33 01 052 Paderewskiego 72 26147,53 28546,44
33 01 053 Paderewskiego 66 7549,83 11021,14
33 01 054 Paderewskiego 68 1800,44 2585,95
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2209,29 3680,65
33 01 056 Paderewskiego 74 11565,14 11296,50
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 3924,18 3623,50
33 01 058 Artylerzystów 12 1861,61 1637,57
33 01 059 Artylerzystów 11 14024,39 14840,68
33 01 060 Paderewskiego 78-84 11827,53 10712,83
33 01 061 Krótka 17-27 9899,27 8327,80
33 01 062 Paderewskiego 7-17 4593,35 3903,69
33 01 063 Krótka 3-15 16363,62 16708,05
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 92645,57 91317,97
33 01 065 Chopina 1-15 33066,14 29696,30
33 01 066 Chopina 23-29 2912,64 3343,33
  Razem mieszkania 745844,29 732242,18
  Lokale użytkowe 33019,33 33927,51
Razem 778863,62 766169,69