Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.06.2016.

 

Zadłużenie
     
Indeks Ulica 30.06.2016
     
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 322,23
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 972,83
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 12768,97
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 2650,13
33 01 005 17-Lutego 14-24a 1397,51
33 01 006 17-Lutego 26-28 24102,80
33 01 007 17-Lutego 27-33a 231,06
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 135,61
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 23324,77
33 01 010 Moniuszki 54 3299,21
33 01 011 Moniuszki 42 774,16
33 01 012 Myśliwska 7 1594,40
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 39673,98
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 15452,14
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 3097,52
33 01 016 1-go Maja 10 1568,77
33 01 017 1-go Maja 14 2039,28
33 01 018 1-go Maja 16 5046,48
33 01 019 1-go Maja 6 24600,75
33 01 020 Podwale 12 9425,51
33 01 021 Kurpińskiego 2 884,97
33 01 022 Kurpińskiego 3 9749,30
33 01 023 Kurpińskiego 6 1581,98
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 6580,67
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 24425,00
33 01 026 Kurpińskiego 40 972,33
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 18927,11
33 01 028 Kurpińskiego 42 1211,81
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 30673,19
33 01 030 Wieniawskiego 15 590,99
33 01 031 Wieniawskiego 13 769,51
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 33276,43
33 01 033 Moniuszki 36 311,65
33 01 034 Moniuszki 38 9681,96
33 01 035 Zwycięzców 32 22163,60
33 01 036 Zwycięzców 26 946,11
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 2991,97
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 7217,15
33 01 039 Zwycięzców 24 1290,29
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 11239,81
33 01 041 Zwycięzców 21 12862,36
33 01 042 Zwycięzców 23 33458,55
33 01 043 Paderewskiego 20-30 13312,63
33 01 044 Paderewskiego 2-18 8166,72
33 01 045 Szymanowskiego 21 489,66
33 01 046 Paderewskiego 44-54 2317,31
33 01 047 Szymanowskiego 23 200,51
33 01 048 Szymanowskiego 25 24126,37
33 01 049 Moniuszki 50 19121,94
33 01 050 Paderewskiego 56-64 11609,04
33 01 051 Paderewskiego 70 2845,29
33 01 052 Paderewskiego 72 32097,15
33 01 053 Paderewskiego 66 10436,82
33 01 054 Paderewskiego 68 2099,08
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2208,20
33 01 056 Paderewskiego 74 5935,19
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 3175,21
33 01 058 Artylerzystów 12 1798,09
33 01 059 Artylerzystów 11 18092,39
33 01 060 Paderewskiego 78-84 8393,49
33 01 061 Krótka 17-27 10001,23
33 01 062 Paderewskiego 7-17 5392,93
33 01 063 Krótka 3-15 18251,84
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 94862,50
33 01 065 Chopina 1-15 22807,40
33 01 066 Chopina 23-29 4361,03
  Razem mieszkania 726386,87
  Lokale użytkowe 44484,11
Razem 770870,98