Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.09.2016. 

 

 

Zadłużenie
     
Indeks Ulica 30.09.2016
     
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 162,72
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 1140,56
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 13053,30
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1157,44
33 01 005 17-Lutego 14-24a 698,47
33 01 006 17-Lutego 26-28 23763,80
33 01 007 17-Lutego 27-33a 441,92
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 791,98
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 26034,35
33 01 010 Moniuszki 54 4549,72
33 01 011 Moniuszki 42 593,58
33 01 012 Myśliwska 7 4182,72
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 42921,23
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 12461,71
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 3190,20
33 01 016 1-go Maja 10 3367,84
33 01 017 1-go Maja 14 1856,25
33 01 018 1-go Maja 16 7023,67
33 01 019 1-go Maja 6 25614,23
33 01 020 Podwale 12 12875,65
33 01 021 Kurpińskiego 2 1519,16
33 01 022 Kurpińskiego 3 10448,41
33 01 023 Kurpińskiego 6 2630,36
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 8659,08
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 23069,80
33 01 026 Kurpińskiego 40 1375,47
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 20840,75
33 01 028 Kurpińskiego 42 2546,64
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 34228,46
33 01 030 Wieniawskiego 15 91,80
33 01 031 Wieniawskiego 13 332,89
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 32740,34
33 01 033 Moniuszki 36 577,04
33 01 034 Moniuszki 38 9521,17
33 01 035 Zwycięzców 32 19550,15
33 01 036 Zwycięzców 26 261,74
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 2613,86
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 9989,29
33 01 039 Zwycięzców 24 1088,39
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 12398,66
33 01 041 Zwycięzców 21 12314,51
33 01 042 Zwycięzców 23 29125,26
33 01 043 Paderewskiego 20-30 13426,70
33 01 044 Paderewskiego 2-18 8221,32
33 01 045 Szymanowskiego 21 1188,60
33 01 046 Paderewskiego 44-54 3625,47
33 01 047 Szymanowskiego 23 389,27
33 01 048 Szymanowskiego 25 24643,71
33 01 049 Moniuszki 50 16287,82
33 01 050 Paderewskiego 56-64 6910,31
33 01 051 Paderewskiego 70 2218,18
33 01 052 Paderewskiego 72 34268,19
33 01 053 Paderewskiego 66 7166,43
33 01 054 Paderewskiego 68 1390,71
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 2665,00
33 01 056 Paderewskiego 74 7126,63
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 4188,14
33 01 058 Artylerzystów 12 4096,58
33 01 059 Artylerzystów 11 18905,50
33 01 060 Paderewskiego 78-84 8737,84
33 01 061 Krótka 17-27 7216,81
33 01 062 Paderewskiego 7-17 1266,46
33 01 063 Krótka 3-15 14466,92
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 96101,79
33 01 065 Chopina 1-15 16290,09
33 01 066 Chopina 23-29 4737,39
  Razem mieszkania 727340,43
  Lokale użytkowe 54488,33
Razem 781828,76