Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Licznik odwiedzin

  Dzisiaj
  Wczoraj
  W tym tygodniu
  W tym miesiącu
  W ostatnim miesiącu
  Wszyscy
  317
  314
  1238
  7362
  8295
  313021
  Twoje IP: 3.237.71.23
  2020-09-23 23:51

  Projekt i opieka nad WWW

  INSTALACJA GAZOWA W MIESZKANIU – OBOWIĄZKI LOKATORÓW

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku, na właścicielu lokalu, ale i lokatorach ciążą następujące obowiązki zapisane m.in. w ustępie 2 § 17. Mówi on, że w czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

  • udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania  ich  obowiązków;
  • przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę  budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;
  • zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących  wyposażenie lokalu;
  • w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania  zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku  o wystąpieniu zagrożenia;
  • zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem;
  • utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych  i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie i użytkowym;
  • zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych;
  • informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz  o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych;
  • udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

   Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom  posiadającym świadectwo kwalifikacyjne.


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach przypomina o BEZWZGLĘDNEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA COROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ w WASZYM MIESZKANIU ( akcja została już zakończona).  W przypadku, gdy Wasza  nieruchomość została pominięta, ze względu na różne okoliczności ( np. nieobecności w dniu kontroli), prosimy o PILNY!!! KONTAKT z Działem Technicznym w siedzibie Spółdzielni tel. 68 363 07 55/56.


   

  © 2001-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary
  tel. 68 363 07 50, 68 363 07 66, fax. 68 374 23 66
  e-mail: kancelaria@sm-zary.pl, www.sm-zary.pl