Przerwa w dostawie ciepłej wody

Informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi na sieci ciepłowniczej, związanymi z wymianą armatury odcinającej, zachodzi konieczność zatrzymania jej pracy i w konsekwencji wstrzymania dostaw ciepła na podgrzanie ciepłej wody użytkowej dla wszystkich naszych Klientów w Żarach.

Stan zadłużenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 30.04.2015. 

Ubezpieczenie grupowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje wszystkich mieszkańców, że na podstawie porozumienia jakie zawarliśmy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Internetowe Konto Lokatora

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje wszystkich członków Spółdzielni oraz osoby, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni o możliwości korzystania z tzw. konta lokatora za pośrednictwem Internetu.

Ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wprowadzeniem ochrony danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ), osobom  nie  będącym członkami  lub właścicielami mieszkań będą udzielane informacje dotyczące spraw mieszkaniowych, po uprzednim złożeniu w Kancelarii Spółdzielni upoważnienia od członka lub właściciela mieszkania, z adresem zamieszkania i nr dowodu osobistego.