Prosimy o wykorzystanie tego formularza wyłącznie na potrzeby zgłoszenia awarii oraz usterek, których charakter nie nosi znamion spraw pilnych. W przypadku awarii o charakterze pilnym, zalecamy ich zgłaszanie z wykorzystaniem kontaktu telefonicznego. W przypadku kontaktu o charakterze ogólnym, prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub telefonicznym.