Informacje dla mieszkańców

Udzielanie informacji osobom fizycznym i prawnym

Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie udzielanie informacji osobom fizycznym i prawnym [pobierz pdf].

Brak oświadczenia wywóz nieczystości

Szanowni Państwo informujemy, że osoby, które nie złożyły oświadczeń do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz nieczystości) będą  miały  naliczoną opłatę  w wysokości 16 zł od osoby (nieselektywny wywóz odpadów).

Dokonywanie wpłat

Wpłaty bez dodatkowych opłat można dokonywać w Powszechnej Kasie Oszczędności i ajencjach PKOBP, w Banku Spółdzielczym Trzebiel...