Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Panel administatora

  Licznik odwiedzin

  Dzisiaj
  Wczoraj
  W tym tygodniu
  W tym miesiącu
  W ostatnim miesiącu
  Wszyscy
  160
  383
  710
  4287
  7614
  221610
  Twoje IP: 3.227.2.109
  2019-10-15 09:17

  Obowiązek Informacyjny RODO

   

  Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) zwanego dalej Rozporządzeniem, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach informuje, że na podstawie w/w przepisów przysługują Pani/Panu określone prawa:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Spółdzielnia Mieszkaniowej z siedzibą w Żarach ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary, zwana dalej Spółdzielnią.
  2. Inspektor Ochrony Danych ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Przetwarzanie danych osobowych członków Spółdzielni i osób niebędących członkami Spółdzielni przez Spółdzielnię Mieszkaniową będzie dla realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa ( ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz.U.z 2018r poz.845, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Z 2017r poz.1560 z późn.zmian, tj. dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków Spółdzielni oraz ich rodzin i osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni lub związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami. Ponadto Spółdzielnia przetwarza dane osobowe gromadzone przez monitoring wizyjny – wizerunek, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie parkingu Spółdzielni.
  4. Dane osobowe mieszkańców Spółdzielni przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie w/w przepisów prawa, Statutu Spółdzielni lub na podstawie zawartej umowy jest art. 6 ust.1 litera b Rozporządzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest art. 6 ust.1 litera f Rozporządzenia, tj. usprawiedliwiony cel administratora- zapewnienie
   bezpieczeństwa osób fizycznych przebywających na terenie Spółdzielni oraz ochrona mienia.
  5. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, dla jakiego zostały zebrane, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Prawo dostępu do treści , na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  7. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art.16 Rozporządzenia;
  8. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia
  9. Prawo do ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  10. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  11. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
  12. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody ( art.6 ust.1 litera a Rozporządzenia) , przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  13. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
  14. Administrator w niektórych sytuacjach będzie przekazywał dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, do wykonania usługi. Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Kategorie odbiorców są ściśle związane z profilem działalności Spółdzielni polegającym na administrowaniu nieruchomościami. Będą to firmy zajmujące
   się m.in. wywozem śmieci, pracami budowlano-montażowymi, dostarczaniem mediów, tworzeniem systemów informatycznych do obsługi Spółdzielni itp.`
  15. Spółdzielnia, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
  16. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie profiluje danych osobowych osób wymienionych w pkt.3.
  17. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym/warunkiem realizacji pisma/wniosku/warunkiem zawarcia umowy/inne/. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie nie rozpatrzenie pisma/wniosku/nie zawarcie umowy/inne/. 

  Ponadto informujemy Państwa, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ma obowiązek udostępniać innym członkom rejestr członków oraz inne dokumenty określone przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni (np. art. 81 i inne ustawy o sm), w których mogą znajdować się Państwa dane .

  W związku z powyższym przypominamy, że jest uruchomione internetowe konto lokatora. Osoby, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni mają możliwość przeglądania informacji dotyczących opłat za lokal, naliczeń czynszowych, wnoszonych wpłat i rozliczeń mediów.

  Osoby zainteresowane wglądem do swojej kartoteki finansowej proszone są o kontakt ze Spółdzielnią pok. nr 8 (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności związanych z udostępnieniem i korzystaniem kartoteki czynszowej.

   

  Druk do pobrania: Oświadczenie woli na przetwarzanie danych osobowych


  Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia użytkownikom lokali mieszkalnych, formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” z prośbą o jego wypełnienie i dostarczenie do Kancelarii. W związku z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, zgoda taka musi być wyrażona w odrębnym oświadczeniu, którego treścią jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie jest nam niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania Państwa danych.

   

  © 2001-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary
  tel. 68 363 07 50, 68 363 07 66, fax. 68 374 23 66
  e-mail: kancelaria@sm-zary.pl, www.sm-zary.pl