Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

w Żarach, ul. Wieniawskiego 1 

 

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące prace w budynkach mieszkalnych Spółdzielni:

  • wykonanie termoizolacji budynków mieszkalnych
  • wykonanie okresowych kontroli instalacji gazowych oraz głównej próby szczelności
  • remont płyt balkonowych
  • remont instalacji odgromowej, wykonanie okresowych kontroli instalacji elektrycznej i odgromowej   

 

Zakres prac wraz ze specyfikacją warunków przetargu dostępny jest odpłatnie w cenie 100-150zł (netto za każdą z robót) w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 9.  Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do dnia 27.03.2018r. do godz.14 00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na……    (podać rodzaj prac)”.

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wygra przetargu, nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent, który wygra przetarg, otrzyma zwrot wadium po podpisaniu umowy lub wadium przepadnie w przypadku jej niepodpisania.     

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty, bez podania przyczyn. Informujemy, że z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.     

Dodatkowe informacje :

Grzegorz Drzymała  tel.68 363 07 55 

Roman Stodolski      tel.68 363 07 56