Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Licznik odwiedzin

  Dzisiaj
  Wczoraj
  W tym tygodniu
  W tym miesiącu
  W ostatnim miesiącu
  Wszyscy
  84
  297
  381
  8638
  8295
  314297
  Twoje IP: 18.207.106.142
  2020-09-28 06:03

  Projekt i opieka nad WWW

  Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej w Żarach

  o g ł a s z a

  przetarg  ofertowy na  zbycie prawa  odrębnej  własności  lokalu  mieszkalnego:

  Mieszkanie M-3 położone przy ul. Szymanowskiego 65/9  w Żarach

   

   

  •  (  II piętro z balkonem o powierzchni użytkowej 49,70m2)  Struktura lokalu -  dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój. Cena wywoławcza  159 487 zł. /wartość rynkowa lokalu mieszkalnego/

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” należy składać w Kancelarii Spółdzielni  do dnia  03.03.2020r. do godziny 1500,  do oferty należy dołączyć następujące dokumenty ;                                                                                           

   

  • dowód wpłaty wadium,
  • pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania,
  • oświadczenie, że  kupujący zapoznali się ze stanem technicznym mieszkania i warunkami przetargu lokalu.

   

  Wadium 10%  ceny wywoławczej  należy  wpłacić  na  konto  Spółdzielni  numer:  63  1020  5460  0000  5102  0003  1534

   

  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.03.2020r w Spółdzielni  Mieszkaniowej w  Żarach  przy  ulicy Wieniawskiego 1  /pokój numer 5 /godz. 1000

  Wybrana zostanie oferta przedstawiająca najwyższą cenę za lokal i osoba będzie członkiem spółdzielni lub do chwili zawarcia umowy notarialnej zostanie przyjęta w poczet członków tut. Spółdzielni Mieszkaniowej. Z osobą wygrywającą przetarg w terminie do  14 dni zostanie zawarta umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego. Opłaty związane z lokalem będą  naliczane od dnia zawarcia aktu notarialnego.

  W przypadku równorzędnych ofert Spółdzielni  przysługuje  prawo  swobodnego  wyboru  oferty.

  Zarząd  Spółdzielni  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  lub  unieważnienia  przetargu  bez  podania  przyczyny.  Do przetargu ma zastosowanie Regulamin „ przeprowadzania przetargów na odzyskane lokale mieszkalne w celu ustanowienie i przeniesienia prawa odrębnej własności w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach” znajduje się  do wglądu  w dziale członkowsko- mieszkaniowym  pokój ( nr 6 ) tel. (68) 363 07 61.

  Lokal można oglądać  w dn. 17-18.02.2020 r. po uprzednim zgłoszeniu się do Administracji Spółdzielni pokój nr.9 tel. (68) 363 07 55

   

   

  © 2001-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary
  tel. 68 363 07 50, 68 363 07 66, fax. 68 374 23 66
  e-mail: kancelaria@sm-zary.pl, www.sm-zary.pl