Uchwała nr 27/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach z dnia 16.10.2017 w sprawie zmiany "Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalenia opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach

Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach

Uchwała nr 29 / 2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach z dnia 16. 10. 2017r. w sprawie: zmiany „Regulaminu kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 21/2011 z dnia 14.09.2011 r.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.

 

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.

 

Uchwała nr 58 z dnia 12.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach".

 

Uchwała nr 14 z 20.04.2015 r dotycząca wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach".

Załącznik do uchwały  Nr 14/2015  z dnia 20.04.2015 r:" Sposób obliczania jednostek temperaturowych".

 

 Uchwała 22 z dnia 24.07.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.

 

 Zapisy uwzględniające podział z wykorzystaniem temperatury.
Regulamin przeprowadzania przetargów.
Regulamin przeprowadzania przetargów.
Regulamin Funduszu Remontowego.
Regulamin zgłaszania dłużników SM Żary do Krajowego Rejestru Długów.
Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
Regulamin porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców.
Regulamin przyjmowania w poczet członków.
Regulamin ramowy Zarządu.
Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
Regulamin korzystania z usługi "e-Czynsze".
Sprawozdanie pracy SM za 2009 rok.
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Rady Nadzorczej.