ZARZĄD

dr inż. Stanisław Hałabura  – Prezes  Zarządu

  

RADA NADZORCZA

 

 Bors Franciszek 

 Czarna Stanisława 

Drozdek Tadeusz

Dawidowicz Danuta

Kot Ewa 

Sułkowski Przemysław 

Szczepańczyk Marek

Wroczyński Leszek

Żychowski Zbigniew

 

 SKŁAD PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

 

Przewodniczący Rady -  Stanisława Czarna

Z-ca Przewodniczącego  - Przemysław Sułkowski

            Sekretarz   - Danuta Dawidowicz

 

   KOMISJA TECHNICZNA

 

                        Żychowski Zbigniew - Przewodniczący

                              Drozdek Tadeusz - Z-ca Przewodniczącego

Kot Ewa - Sekretarz

                 Sułkowski Przemysław  - Członek

 

  KOMISJA REWIZYJNA

 

                Wroczyński Leszek - Przewodniczący

                      Bors Franciszek - Z-ca Przewodniczącego

        Dawidowicz Danuta - Sekretarz

      Szczepańczyk Marek - Członek