Informację o usterkach przyjmuje Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni tel. 68 363 07 55 lub 68 363 07 64 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

 

 

Telefony awaryjne

Dyżury hydrauliczne i elektryczne po godzinach pracy i dni świąteczne całodobowo.

Elektryk - 501 339 654

Hydraulik - 501 339 606

Hydraulik - 501 339 565

Hydraulik - 501 339 623

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe - 999, 112

Straż pożarna - 998, 112

Policja - 997, 68 470 83 27

Straż miejska - 986, 68 470 83 27

Zakład Energetyki Cieplnej - 68 363 44 04, 68 362 10 31