Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Licznik odwiedzin

  Dzisiaj
  Wczoraj
  W tym tygodniu
  W tym miesiącu
  W ostatnim miesiącu
  Wszyscy
  177
  228
  405
  6140
  11206
  427446
  Twoje IP: 3.233.242.204
  2021-09-20 17:09

   

   

  Projektowanie WWW i outsorcing

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje, iż przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dotyczy osób, które posiadają wyodrębnioną własność lokalu i sami dotychczas regulowali opłatę za wieczyste użytkowanie do Urzędu Miasta.

  Nie dotyczy to lokali spółdzielczych własnościowych i lokatorskich, ponieważ to Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym i to ona rozlicza się z opłaty za wieczyste użytkowanie łącznie za te mieszkania z Urzędem Miasta. Dlatego prosimy tych mieszkańców o nie udawanie się do Urzędu Miasta, gdyż Państwo nie są odbiorcą tych przepisów.

  W przypadku wątpliwości służymy pomocą tel.683630757.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o możliwości montażu czujników czadu w  mieszkaniach z gazowymi podgrzewaczami wody. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do dnia 15.01.2020r. w siedzibie SM (pok. nr 9) lub telefonicznie 68 363 07 55.

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku, na właścicielu lokalu, ale i lokatorach ciążą następujące obowiązki zapisane m.in. w ustępie 2 § 17. Mówi on, że w czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

  • udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania  ich  obowiązków;
  • przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę  budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;
  • zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących  wyposażenie lokalu;
  • w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania  zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku  o wystąpieniu zagrożenia;
  • zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem;
  • utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych  i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie i użytkowym;
  • zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych;
  • informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz  o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych;
  • udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

   Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom  posiadającym świadectwo kwalifikacyjne.


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach przypomina o BEZWZGLĘDNEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA COROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ w WASZYM MIESZKANIU ( akcja została już zakończona).  W przypadku, gdy Wasza  nieruchomość została pominięta, ze względu na różne okoliczności ( np. nieobecności w dniu kontroli), prosimy o PILNY!!! KONTAKT z Działem Technicznym w siedzibie Spółdzielni tel. 68 363 07 55/56.


   

  Rejon służbowy nr 4, 5

  czas realizacji: od 01.08.2019 - 31.01.2020

  Żary ul. Wieniawskiego 5 rejon sklepu "FIAMP", Żary ul. Moniuszki 30 rejon sklepu "PIFKO"

  Zagrożenia występujące w tych rejonach to: Gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu mieszczącego się przy w/w ulicach. Ponadto w wymienionych rejonach dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego oraz dewastacji urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego. Do zdarzeń odbiegających od norm społecznych w danych miejscach dochodzi przez cały rok w godzinach popołudniowych oraz wieczorno-nocnych.

  Podmioty współpracujące w realizacji działania: Straż Miejska

   

  Uwaga Mieszkańcy

  W związku z planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego, prosimy o maksymalne odkręcenie termozaworów grzejnikowych.  Jest to warunkiem skutecznego odpowietrzenia układu grzewczego.

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach posiada wolne lokale użytkowe nadające się na działalność biurową, handlową oraz usługową: 

  • ul.1-go Maja 10         -        58,50 m2
  • ul. Zwycięzców 23     -       40,50 m2 

  Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu   683630750 lub 683630756

  © 2001-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary
  tel. 68 363 07 50, 68 363 07 66, fax. 68 374 23 66
  e-mail: kancelaria@sm-zary.pl, www.sm-zary.pl