Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
1. Informacja o Walnym Zgromadzeniu
2. Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów
3. Karta zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej SM Żary
4. Oświadczenie kandydata do Rady Nadzorczej
5. Terminarz zebrań
6. Porządek obrad
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2022 rok
8. Informacja Zarządu o realizacji uchwał przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2020, 2021 i 2022 roku
9. Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach za rok 2022
10. Pełnomocnictwo