Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żarach

ul. Henryka Wieniawskiego 1
68-200 Żary

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie 2022

Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, oraz najem lokali i dzierżawa terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach

Informacja ogólna o głosowaniu na piśmie dotycząca niektórych uchwał na walne zgromadzenie