Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 13-14.06.2024 r.
2. Terminarz i podział na Części Walnego Zgromadzenia 13-14.06.2024 r.
3. Pełnomocnictwo
4. Terminarz i podział na Części Walnego Zgromadzenia 13-15.06.2023 r.
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 13-15.06.2023 r.