Internetowe Konto Lokatora

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje wszystkich członków Spółdzielni oraz osoby, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni o możliwości korzystania z tzw. konta lokatora za pośrednictwem Internetu. Osoby zainteresowane wglądem do swojej kartoteki finansowej proszone są o kontakt ze Spółdzielnią pok. nr 8 (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności związanych z udostępnieniem i korzystaniem kartoteki czynszowej.

ZALOGUJ SIĘ DO IKL
Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
1. Regulamin usługi "e-Czynsze"
2. Formularz korzystania z usługi "e-Czynsze"