SM ŻARY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach

Internetowe Konto Lokatora

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żarach

ul. Henryka Wieniawskiego 1
68-200 Żary

 Zadzwoń

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje wszystkich członków Spółdzielni oraz osoby, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni o możliwości korzystania z tzw. konta lokatora za pośrednictwem Internetu. Osoby zainteresowane wglądem do swojej kartoteki finansowej proszone są o kontakt ze Spółdzielnią pok. nr 8 (wraz z dowodem tożsamości) w celu dopełnienia formalności związanych z udostępnieniem i korzystaniem kartoteki czynszowej.

ZALOGUJ SIĘ DO IKL

Dokumenty związane z usługą "e-Czynsze":

Regulamin usługi „e-Czynsze”

Regulamin usługi "e-Czynsze"

Formularz korzystania z usługi „e-Czynsze”

Formularz korzystania z usługi "e-Czynsze"