Statut i dokumenty

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej
2. Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników
3. Strategia rozwoju SM 2010-2015
4. Strategia rozwoju SM 2015-2020