SM ŻARY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach

Statut

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żarach

ul. Henryka Wieniawskiego 1
68-200 Żary

 Zadzwoń
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej

Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników

Zakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników

Strategia rozwoju 2010-2015

Strategia rozwoju SM 2010-2015

Strategia działania i rozwoju Spółdzielni Mieszkaniowej

Strategia rozwoju SM 2015-2020

WIĘCEJ ZDJĘĆ