Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach

ul. Wieniawskiego 1
68-200 Żary

tel. 68 363 07 50,   68 363 07 66 
fax/tel. 68 374 23 66

NIP: 928-000-74-84 

konto bankowe: 
PKO BP o/Żary 63 1020 5460 0000 5102 0003 1534 
 
e-mail: kancelaria@sm-zary.pl  
https://www.sm-zary.pl 

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

Telefony awaryjne

Wszelkie pilne awarie jakie będą miały miejsce w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni świąteczne należy zgłaszać:

  • ECO Żary (kotłownia) tel. 68 362 10 31
  • Pogotowie Energetyczne tel. 991
  • Pogotowie Gazowe tel. 992
  • Numer alarmowy tel.  112

Numery telefonów pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach przyjmujących wyłącznie pilne zgłoszenia po godzinach pracy i w dni świąteczne:

  • Elektryk:     tel. 501 339 654
  • Hydraulik:  tel. 501 339 606
  • Hydraulik: tel. 501 339 565
  • Hydraulik: tel. 506 537 285
  • Domofony: tel. 68 414 17 84