SM ŻARY

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach

Telefony

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żarach

ul. Henryka Wieniawskiego 1
68-200 Żary

 Zadzwoń

Wykaz spraw i telefonów

Wykaz telefonów w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1

Dział

Pokój

Telefon / e-mail

Kancelaria

1

Tel. 68 363 07 50

Tel./Fax. 68 363 07 66

e-mail: kancelaria@sm-zary.pl

Prezes Zarządu

2

Tel. 68 363 07 65

Tel. 68 374 25 60

Główna księgowa

12

Tel. 68 363 07 57

e-mail: e.bogus@sm-zary.pl

Księgowość


11

Tel. 68 363 07 59

e-mail: k.satlawa@sm-zary.pl, m.siwka@sm-zary.pl

Wykaz spraw:

uzgodnienie sald z kontrahentami

prowadzenie ksiąg rachunkowych, analiza kont syntetycznych i analitycznych

dekretowanie faktur zakupu i sprzedaży oraz wyciągów

fakturowanie

Dział opłat

W związku ze zmianą obsługi telefonicznej lokatorów - informacje telefoniczne dotyczące płatności (czynsze, rozliczenie wody, c.o.) udzielane są od poniedziałku - piątku w godz. od 10:00 - 15:00

8

Tel. 68 363 07 52

e-mail: a.dubisz-sroka@sm-zary.pl

Wykaz spraw:

prowadzenie naliczeń opłat z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe

prowadzenie windykacji należności opłat

naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie opłat

wypełnianie wniosków o dofinansowanie do opłat

analiza miesięcznych wydruków zadłużeń z tytułu opłat

rozliczanie zużycia wody w okresach półrocznych

księgowanie wyciągów bankowych

korespondencja z Członkami

fakturowanie


Dział Członkowsko - Mieszkaniowy


1

(Kancelaria)

Tel. 68 363 07 50

e-mail: a.sulkowska@sm-zary.pl

Wykaz spraw:

obsługa Członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych, m.in.: darowizny, spadkobranie, kupno, sprzedaż, przyjęcia w poczet członków itp.

przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, banków, sądów oraz innych urzędów, potwierdzających członkostwo w Spółdzielni oraz prawo do lokalu

prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem spółdzielczych i lokatorskich praw do lokali w prawo odrębnej własności,

sprawy organizacyjno-samorządowe Spółdzielni (obsługa zebrań organów statutowych Spółdzielni)


Dział Techniczny


Kierownik GZM


10

Tel. 68 363 07 56

e-mail: g.drzymala@sm-zary.pl

Wykaz spraw:

wynajem lokali, dzierżawa terenów

remonty, usługi

umowy o wykonanie robót

umowy dzierżawy terenu

umowy najmu lokali użytkowych


Dział Techniczny


Administratorzy


9

Tel. 68 363 07 55

e-mail: a.ocimek@sm-zary.pl

Tel. 68 363 07 62

e-mail: g.hubicki@sm-zary.pl

Wykaz spraw:

zgłaszanie awarii, usterek

obsługa techniczna budynków

zgłaszanie zużycia wody

meldunki, zasiedlenia


Dział Kadry i Płace


Inspektor Ochrony Danych


5

Tel. 68 363 07 58

e-mail: e.skarbek@sm-zary.pl

Wykaz spraw:

dokumentacja spraw pracowniczych

sprawy osobowe - zatrudnienie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem, zmiana stanowisk, sprawy wynagrodzeń

administrator danych osobowych przechowywanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach


Serwis domofonówTel. 68 414 17 84