Wykaz telefonów

Dział Pokój Wykaz spraw Telefon/e-mail
Kancelaria 1 tel. 68 363 07 50
tel./Fax. 68 363 07 66
e-mail: kancelaria@sm-zary.pl
Prezes Zarządu 2 tel. 68 363 07 65
tel. 68 374 25 60
Główna księgowa 12 tel. 68 363 07 57
e-mail: e.bogus@sm-zary.pl
Księgowość 11 - uzgodnienie sald z kontrahentami
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- analiza kont syntetycznych i analitycznych
- dekretowanie faktur zakupu i sprzedaży oraz wyciągów
- fakturowanie
tel. 68 363 07 59
e-mail: k.satlawa@sm-zary.pl, m.siwka@sm-zary.pl
Dział opłat 8 - prowadzenie naliczeń opłat z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe
- prowadzenie windykacji należności opłat
- naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie opłat
- wypełnianie wniosków o dofinansowanie do opłat
- analiza miesięcznych wydruków zadłużeń z tytułu opłat
- rozliczanie zużycia wody w okresach półrocznych
- księgowanie wyciągów bankowych
- korespondencja z Członkami
- fakturowanie

W związku ze zmianą obsługi telefonicznej lokatorów - informacje telefoniczne dotyczące płatności (czynsze, rozliczenie wody, c.o.) udzielane są od poniedziałku - piątku w godz. od 10:00 - 15:00
tel. 68 363 07 52
e-mail: a.dubisz-sroka@sm-zary.pl
Dział Członkowsko - Mieszkaniowy 1 - obsługa Członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali w zakresie spraw członkowskich i mieszkaniowych, m.in.: darowizny, spadkobranie, kupno, sprzedaż, przyjęcia w poczet członków itp.
- przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń do kancelarii notarialnych, urzędów skarbowych, banków, sądów oraz innych urzędów, potwierdzających członkostwo w Spółdzielni oraz prawo do lokalu
- prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem spółdzielczych i lokatorskich praw do lokali w prawo odrębnej własności, sprawy organizacyjno-samorządowe Spółdzielni (obsługa zebrań organów statutowych Spółdzielni)
tel. 68 363 07 50
e-mail: a.sulkowska@sm-zary.pl
Dział Techniczny
Kierownik GZM
10 - wynajem lokali, dzierżawa terenów
- remonty, usługi
- umowy o wykonanie robót
- umowy dzierżawy terenu
- umowy najmu lokali użytkowych
tel. 68 363 07 56
e-mail: g.drzymala@sm-zary.pl
Dział Techniczny
Administratorzy
9 - zgłaszanie awarii, usterek
- obsługa techniczna budynków
- zgłaszanie zużycia wody
- meldunki, zasiedlenia
tel. 68 363 07 55
e-mail: a.ocimek@sm-zary.pl
tel. 68 363 07 62
e-mail: g.hubicki@sm-zary.pl
Dział Kadry i Płace
Inspektor Ochrony Danych
5 - dokumentacja spraw pracowniczych
- sprawy osobowe - zatrudnienie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem, zmiana stanowisk, sprawy wynagrodzeń
- administrator danych osobowych przechowywanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
tel. 68 363 07 58
e-mail: e.skarbek@sm-zary.pl