Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żarach

ul. Henryka Wieniawskiego 1
68-200 Żary

Telefony

Wykaz spraw i telefonów


Wykaz telefonów w Spółdzielni Mieszkaniowej
Dział Pokój Telefon
  Kancelaria 1  e-mail: kancelaria@sm-zary.pl
  Prezes zarządu  2  tel. 68 363 07 65, tel. 68 374 25 60
  Główny księgowy  12  tel. 68 363 07 57, e-mail: e.bogus@sm-zary.pl 

 

   Inspektor Ochrony Danych

  

   

 1

 tel. 68 363 07 66 e-mail: e.kowalska@sm-zary.pl

  Wykaz spraw:

 • administrator danych osobowych przechowywanych w SM.
  Dział Ekonomiczno - Księgowy
  Księgowość  11

 tel. 68 363 07 59, e-mail: k.satlawa@sm-zary.pl,  m.siwka@sm-zary.pl

 Wykaz spraw:

 • uzgodnienie sald z kontrahentami,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, analiza kont syntetycznych i analitycznych,
 • dekretowanie faktur zakupu i sprzedaży oraz wyciągów,
 • fakturowanie.
   Dział opłat

W związku ze zmianą obsługi telefonicznej lokatorów - informacje telefoniczne dotyczące płatności  (czynsze, rozliczenie wody, c.o.) udzielane są od poniedziałku - piątku w godz. od 10:00 - 15:00


 8

 tel. 68 363 07 52, e-mail: a.dubisz-sroka@sm-zary.pl

 Wykaz spraw:

 • prowadzenie naliczeń opłat z podziałem na lokale mieszkalne i użytkowe,
 • prowadzenie windykacji należności opłat ,
 • naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie opłat, 
 • wypełnianie wniosków o dofinansowanie do opłat,
 • analiza miesięcznych wydruków zadłużeń z tytułu opłat,
 • rozliczanie zużycia wody w okresach półrocznych,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • korespondencji z członkami,
 • fakturowanie.
   Dział Kadry i Płace  5

 tel. 68 363 07 58, e-mail: e.skarbek@sm-zary.pl

 Wykaz spraw:

 • dokumentacja spraw pracowniczych,
 • sprawy osobowe-zatrudnienie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem, zmiana stanowisk, sprawy wynagrodzeń.
 Dział Członkowsko-Mieszkaniowy  6

 tel. 68 363 07 50

 Wykaz spraw:

 •  sprawy członkowskie,
 •  rejestracja członków,
 •  wnioski na odrębna własność,
 •  ustanie członkostwa.
   Dział Techniczny  7

  Wykaz spraw:

 • rozliczanie i nadzór robót budowlanych,
 • rozliczanie i analizowanie kosztów c.o.,
 • odrębna własność.
  Telefony do Administracji Osiedli

  Dział Techniczny

  Kierownik GZM

10

tel. 68 363 07 56, e-mail: g.drzymała@sm-zary.pl

 Wykaz spraw:

 • wynajem lokali, dzierżawa terenów,
 • remonty, usługi,
 • zgłoszenia awarii, usterek
 • umowy o wykonanie robót
 • umowy dzierżawy terenu
 • umowy najmu lokali użytkowych

   Dział Techniczny

   Administratorzy:

   Aleksander Ocimek

  

9

tel. 68 363 07 55, e-mail: a.ocimek@sm-zary.pl,

  Wykaz spraw:

 • zgłaszanie awarii, usterek,
 • zgłaszanie zużycia wody,
 • meldunki, zasiedlenia
 • obsługa techniczna budynków
    Serwis domofonów  

   tel. 68 414 17 84