Regulaminy

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
1. Regulamin rozliczania energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
2. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu,  oraz najem lokali i dzierżawa terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
3. Regulamin przeprowadzania  przetargów  na odzyskane lokale mieszkalne w celu zbycia odrębnej własności do lokali, ustanowienia i przeniesienia prawa odrębnej własności w Spółdzielni  Mieszkaniowej w Żarach.
4. Uchwała nr 27/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach z dnia 16.10.2017 w sprawie zmiany "Regulaminu zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalenia opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
5. Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
6. Uchwała nr 29 / 2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach z dnia 16. 10. 2017r. w sprawie: zmiany „Regulaminu kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach”, stanowiący załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 21/2011 z dnia 14.09.2011 r.
7. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
8. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
9. Uchwała nr 58 z dnia 12.12.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach".
10. Uchwała nr 14 z 20.04.2015 r dotycząca wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach".
11. Załącznik do uchwały  Nr 14/2015  z dnia 20.04.2015 r:" Sposób obliczania jednostek temperaturowych".
12. Uchwała 22 z dnia 24.07.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków, dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
13. Zapisy uwzględniające podział z wykorzystaniem temperatury.
14. Regulamin przeprowadzania przetargów.
15. Regulamin Funduszu Remontowego.
16. Regulamin zgłaszania dłużników SM Żary do Krajowego Rejestru Długów.
17. Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
18. Regulamin porządku domowego oraz zasad współżycia mieszkańców.
19. Regulamin przyjmowania w poczet członków.
20. Regulamin ramowy Zarządu.
21. Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
22. Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasad ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach.
23. Regulamin korzystania z usługi "e-Czynsze".
24. Regulamin Rady Nadzorczej.
25. Sprawozdanie pracy SM za 2009 rok.
26. Regulamin usługi „Strefa członka spółdzielni”
27. Zasady utrzymania drzew i krzewów osiedlowych na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Żarach