Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Żarach

ul. Henryka Wieniawskiego 1
68-200 Żary

Organy statutowe

Organy statutowe

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Stanisław Hałabura  

RADA NADZORCZA

 • Dubisz Jerzy 
 • Kasiński Andrzej
 • Krępeć Lucyna
 • Laskowski Piotr 
 • Sułkowska Anna
 • Szczepańczyk Marek
 • Szeblewski Norbert
 • Zieliński Jan 

 SKŁAD PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

 • Przewodniczący Rady -  Jerzy DUBISZ
 • Z-ca Przewodniczącego  - Marek SZCZEPAŃCZYK
 • Sekretarz   - Anna SUŁKOWSKA

 KOMISJA TECHNICZNA 

 • Szczepańczyk Marek - Przewodniczący
 • Laskowski Piotr - Z-ca Przewodniczącego
 • Zieliński Jan - Sekretarz
 • Szeblewski Norbert  - Członek

 KOMISJA REWIZYJNA

 • Sułkowska Anna - Przewodniczący
 • Kasiński Andrzej - Z-ca Przewodniczącego
 • Sułkowska Anna - Sekretarz
 • Krępeć Lucyna -  Członek