Organy statutowe

Organy statutowe

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Stanisław Hałabura  

RADA NADZORCZA

 • Bielecki Franciszek
 • Czarna Stanisława
 • Drozdek Tadeusz
 • Dubisz Jerzy
 • Dul Zofia
 • Grzech Jerzy
 • Kasiński Andrzej
 • Laskowski Piotr
 • Wroczyński Leszek


SKŁAD PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

 • Przewodnicząca Rady - Czarna Stanisława
 • Z-ca Przewodniczącej - Wroczyński Leszek
 • Sekretarz Rady – Dul Zofia


KOMISJA TECHNICZNA

 • Dul Zofia – Przewodnicząca Komisji
 • Dubisz Jerzy
 • Grzech Jerzy
 • Bielecki Franciszek


KOMISJA REWIZYJNA

 • Wroczyński Leszek - Przewodniczący Komisji
 • Kasiński Andrzej
 • Laskowski Piotr
 • Drozdek Tadeusz