Klauzule informacyjne

Walne zgromadzenie

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach dla kandydatów do pracy w Spółdzielni
2. Informacje dotyczące przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego
3. Klauzula informacyjna dla nagrywania rozmów telefonicznych
4. Klauzula informacyjna dla najemców, dzierżawców będących osobami fizycznymi
5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach dla kandydatów do pracy w Spółdzielni
7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach dotyczących monitoringu terenu wokół parkingu przy ul. Wieniawskiego 1 i pergoli śmietnikowej przy ul. Podwale 12
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Walnego Zgromadzenia Członków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach
10. Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
11. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez Spółdzielnię w Żarach
12. Oświadczenie oferenta