Spółdzielnia Mieszkaniowa

    ul. Wieniawskiego 1, Żary

    Spółdzielnia Mieszkaniowa

    ul. Wieniawskiego 1, Żary

    Spółdzielnia Mieszkaniowa

    ul. Wieniawskiego 1, Żary

    Spółdzielnia Mieszkaniowa

    ul. Wieniawskiego 1, Żary

    Spółdzielnia Mieszkaniowa

    ul. Wieniawskiego 1, Żary

    Spółdzielnia Mieszkaniowa

    ul. Wieniawskiego 1, Żary

    Licznik odwiedzin

    Dzisiaj
    Wczoraj
    W tym tygodniu
    W tym miesiącu
    W ostatnim miesiącu
    Wszyscy
    584
    304
    888
    12601
    12420
    620943
    Twoje IP: 3.238.199.4
    2022-09-26 16:46

     

     

    Projektowanie WWW i outsorcing

    Osoby, których dochody pogorszyły się wskutek pandemii koronawirusa SARS-CoV, mogą otrzymać dopłatę do czynszu. Dopłaty ruszyły 5 stycznia 2021 r., zaś wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

    Dopłaty do czynszu są przyznawane wraz z dodatkiem mieszkaniowym. Żeby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć w Urzędzie Miasta wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją, że chce się uzyskać także dopłaty do czynszu. Należy spełniać wszystkie kryteria wymagane przy staraniu się o dodatek mieszkaniowy. Dodatkowo wnioskodawca musi wykazać za pomocą dokumentów, że jego średni miesięczny dochód na osobę w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku był o co najmniej 25 proc. niższy niż dochód w roku 2019.

    Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłaty do czynszu to maksymalnie 75 proc. stawki czynszu, ale nie więcej niż 1500 zł miesięcznie. Kwota ta będzie wypłacana przez okres maksymalnie pół roku. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.

    https://www.zary.pl/PL/829/8899/Doplata_do_czynszu/k/

    W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego, prosimy o odkręcenie zaworów grzejnikowych

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach w dniu 25 września 2020 w godzinach od 8:00 - 18:00 zarządza głosowanie na piśmie, w sprawie podjęcia określonych uchwał za 2019 rok, przez Walne Zgromadzenie członków w drodze indywidualnego zbierania głosów. 

    Szczegóły w zakładce "Walne Zgromadzenie"

     

     

    Z  dniem 01.09.2020 r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na stawkę 24,00 zł/osoba. Podstawa: Uchwała Nr XVII/25/20 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 30.04.2020 . Informujemy, że od 01.09.2020 r. obowiązuje wyłącznie selektywny sposób zbierania odpadów. §3. Uchwały określa stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności stawki, o której mowa w § 1 ust.2,tj. w wysokości 48,00 zł od osoby.

    Uchwała nr XVII/25/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 kwietnia 2020
    © 2001-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary
    tel. 68 363 07 50, 68 363 07 66, fax. 68 374 23 66
    e-mail: kancelaria@sm-zary.pl, www.sm-zary.pl