Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Spółdzielnia Mieszkaniowa

  ul. Wieniawskiego 1, Żary

  Licznik odwiedzin

  Dzisiaj
  Wczoraj
  W tym tygodniu
  W tym miesiącu
  W ostatnim miesiącu
  Wszyscy
  583
  304
  887
  12600
  12420
  620942
  Twoje IP: 3.238.199.4
  2022-09-26 16:44

   

   

  Projektowanie WWW i outsorcing

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku, na właścicielu lokalu, ale i lokatorach ciążą następujące obowiązki zapisane m.in. w ustępie 2 § 17. Mówi on, że w czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

  • udostępniać lokal właścicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania  ich  obowiązków;
  • przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować zarządcę  budynku w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu;
  • zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących  wyposażenie lokalu;
  • w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania  zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku  o wystąpieniu zagrożenia;
  • zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem;
  • utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej, urządzeń spalinowych  i wentylacyjnych oraz urządzenia gazowe w należytym stanie i użytkowym;
  • zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych;
  • informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz  o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych;
  • udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń, oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne.

   Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom  posiadającym świadectwo kwalifikacyjne.


  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach przypomina o BEZWZGLĘDNEJ KONIECZNOŚCI PRZEPROWADZENIA COROCZNEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ w WASZYM MIESZKANIU ( akcja została już zakończona).  W przypadku, gdy Wasza  nieruchomość została pominięta, ze względu na różne okoliczności ( np. nieobecności w dniu kontroli), prosimy o PILNY!!! KONTAKT z Działem Technicznym w siedzibie Spółdzielni tel. 68 363 07 55/56.


   

  Rejon służbowy nr 4, 5

  czas realizacji: od 01.08.2019 - 31.01.2020

  Żary ul. Wieniawskiego 5 rejon sklepu "FIAMP", Żary ul. Moniuszki 30 rejon sklepu "PIFKO"

  Zagrożenia występujące w tych rejonach to: Gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu mieszczącego się przy w/w ulicach. Ponadto w wymienionych rejonach dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego oraz dewastacji urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego. Do zdarzeń odbiegających od norm społecznych w danych miejscach dochodzi przez cały rok w godzinach popołudniowych oraz wieczorno-nocnych.

  Podmioty współpracujące w realizacji działania: Straż Miejska

   

  Uwaga Mieszkańcy

  W związku z planowanym rozpoczęciem sezonu grzewczego, prosimy o maksymalne odkręcenie termozaworów grzejnikowych.  Jest to warunkiem skutecznego odpowietrzenia układu grzewczego.

  Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach, uprzejmie zapraszają na spotkanie okolicznościowe Członków Spółdzielni z okazji Jubileuszu 60-lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej.

  W programie m.in. prezentacja filmu, przemówienia okolicznościowe jak także wręczenie medali pamiątkowych dla zasłużonych Członków SM i długoletnich pracowników.

  Uroczystość odbędzie się 12 kwietnia 2019 r o godzinie 12:00 w świetlicy Spółdzielni na ul. Wieniawskiego 1.

  Serdecznie zapraszamy

  © 2001-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wieniawskiego 1, 68-200 Żary
  tel. 68 363 07 50, 68 363 07 66, fax. 68 374 23 66
  e-mail: kancelaria@sm-zary.pl, www.sm-zary.pl