Dyżury Przewodniczącego RN

Dyżury Przewodniczącego RN

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

przyjmują interesantów w drugi poniedziałek miesiąca  od  godz. 14:00 – 15:00

 

w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 4.

 

Osoby zainteresowane spotkaniem  z członkami Rady Nadzorczej zapraszamy!