Informacja Spółdzielni Mieszkaniowej

Informacja Spółdzielni Mieszkaniowej

Uprzejmie prosimy wszystkich , którzy mają zaległości w opłatach lub trudności z terminowym wnoszeniem opłat, aby nie czekać, aż zadłużenie wzrośnie, lecz podjąć natychmiastowe kroki w celu spłaty długu.

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie prosimy wszystkich , którzy mają zaległości w opłatach lub trudności z terminowym wnoszeniem opłat, aby nie czekać, aż zadłużenie wzrośnie, lecz podjąć natychmiastowe kroki w celu spłaty długu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa mając na celu umożliwienie Państwu spłaty zadłużenia informuje, iż dostępne są sposoby spłaty zadłużenia w ratach lub odroczonym terminie płatności, skutkować to będzie m.in.:

  • nieprzekazaniem informacji o zadłużeniu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor,

  • wstrzymaniem naliczania odsetek,

  • umożliwi uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucją komorniczą.

Zadłużenie może spowodować nawet konieczność opróżnienia przez Państwa lokalu mieszkalnego Spółdzielni.

Zgodnie z obowiązującym przepisami za długi rodziców odpowiadają również dzieci /pełnoletnie/ zamieszkałe i zameldowane.

Wszystkie osoby zainteresowane możliwością spotkania indywidualnego prosimy o kontakt 68 363 07 52 w siedzibie Spółdzielni – pokój 8 .