O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach powstała w 1960 roku w odpowiedzi na pilną potrzebę rozwiązania problemu mieszkań w mieście. Działalność inwestycyjna była szczególnie aktywna w latach 1975 - 1984 łącznie 1201 mieszkań. Obecnie Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada 66 nieruchomości, w których istnieje ponad 2.500 mieszkań. Głównym zajęciem Spółdzielni jest obecnie sprawne administrowanie posiadanymi zasobami mieszkaniowymi.

W Spółdzielni istnieją obecnie trzy formy własności mieszkań:

  • mieszkania lokatorskie – 114 lokali,
  • mieszkania własnościowe – 1205 lokali,
  • mieszkania z wyodrębnioną własnością - 1259 lokali.

Spółdzielnia posiada również ponad 60 lokali użytkowych, które są dzierżawione głównie na potrzeby mieszkańców Żar.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków odbytym w czerwcu 2010 roku, Członkowie Spółdzielni przyjęli nowoczesny dokument „Strategie rozwoju Spółdzielni do 2015 roku”, natomiast Zarząd Spółdzielni obecnie zajmuje się wdrażaniem jej zapisów w praktyce.