Plan działania priorytetowego realizowanego przez dzielnicowego KPP Żary

Plan działania priorytetowego realizowanego przez dzielnicowego KPP Żary

Rejon służbowy nr 4, 5

czas realizacji: od 01.08.2019 – 31.01.2020

Żary ul. Wieniawskiego 5 rejon sklepu „FIAMP”, Żary ul. Moniuszki 30 rejon sklepu „PIFKO”

Zagrożenia występujące w tych rejonach to: Gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu mieszczącego się przy w/w ulicach. Ponadto w wymienionych rejonach dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego oraz dewastacji urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego. Do zdarzeń odbiegających od norm społecznych w danych miejscach dochodzi przez cały rok w godzinach popołudniowych oraz wieczorno-nocnych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania: Straż Miejska