Przetarg ofertowy nieograniczony na prace remontowe

Przetarg ofertowy nieograniczony na prace remontowe

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 ogłasza

przetarg ofertowy nieograniczony na następujące prace w swoich zasobach:

 

  • Wymiana stolarki okiennej w budynkach.
  • Docieplenie ścian oraz remont płyt balkonów i loggii.
  • Wykonanie remontu pokryć dachowych i kominów.
  • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku wielorodzinnym.
  • Remont instalacji elektrycznych i odgromowych oraz przeprowadzenie ich kontroli okresowych.
  • Remont chodnika i rozbudowa parkingu przed budynkiem.
  • Wykonanie okresowych kontroli szczelności instalacji gazowych.

 

Zakres prac wraz ze specyfikacją warunków przetargu dostępny jest odpłatnie w cenie 150zł (netto za każdą z robót) w siedzibie Spółdzielni pokój nr 9  lub drogą elektroniczną po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie  do dnia 26.05.2023r. do godz.14.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na……. (podać rodzaj prac)”

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wygra przetargu nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego.

Oferent, który wygra przetarg otrzyma zwrot wadium po podpisaniu umowy lub wadium przepadnie w przypadku jej nie podpisania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nie przyjęcia żadnej oferty, bez podania przyczyn.

Informujemy, że z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Dodatkowe informacje tel.506 028 944

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.