Przetarg ofertowy nieograniczony na prace remontowe

Przetarg ofertowy nieograniczony na prace remontowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert:

W dniu 28.04.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. przetargów Spółdzielni Mieszkaniowej. W wyniku postępowania wyłoniono następujących wykonawców prac remontowych zaplanowanych na rok 2021 :

 • prace dekarskie na budynkach mieszkalnych wykona firma ,,Twój Dach’’ Radosław Bieda ul. Wiśniowa 19/1, 68-200 Żary
 • docieplenie ścian budynków i remont płyt balkonowych wykona Zakład Murarsko-Malarski Józef Krupacz ul. Asnyka 67, 68-100 Żagań
 • remont instalacji elektrycznych i odgromowych oraz kontrole okresowe wykona PUH ELEKTOS Tomasz Zajdel ul. Klonowa 19/5 , 68-100 Żagań oraz firma PUH KRYSZTAŁ Daria Zajdel, ul. Szprotawska 7/6, 68-100 Żagań
 • przeglądy okresowe instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych oraz instalację ciepłej wody użytkowej przy ul. Paderewskiego 2-18 wykona firma IMPAR Mirosław Pellowski, ul. Dębowa 13, 68-100 Żagań
 • remont chodników i placów przed budynkami wykona firma BRUKARZ Andrzej Petrunio ul. Leśna 35, 68-200 Żary

 

 

Ogłoszenie:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na następujące prace :

  

 1. Remont chodników i placów przed budynkami. 
 1. Wykonanie remontu pokryć dachowych. 
 1. Wykonanie termomodernizacji budynków metodą lekką-mokrą wraz z remontem płyt balkonowych. 
 1. Wykonanie okresowych kontroli szczelności instalacji gazowych. 
 • Wykonanie okresowych kontroli oraz remontów instalacji elektrycznych i odgromowych  w budynkach. 
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym.

 

Zakres prac wraz ze specyfikacją warunków przetargu dostępny jest odpłatnie w cenie 100-150zł (netto za każdą z robót) w siedzibie Spółdzielni pokój nr 9 lub drogą elektroniczną po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie do dnia 27.04.2021r. do godz.14.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem„ Oferta na…. (podać rodzaj prac)”

Zwrot wadium dla oferenta, który nie wygra przetargu nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent, który wygra przetarg otrzyma zwrot wadium po podpisaniu umowy lub wadium przepadnie w przypadku jej  nie podpisania.         

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,  przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nie przyjęcia żadnej oferty, bez podania przyczyn.

Informujemy,  że z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Dodatkowe informacje  tel.798 686 971

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.