Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

UWAGA!

 

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM SEZONU GRZEWCZEGO PROSIMY O MAKSYMALNE

ODKRĘCENIE TERMOZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH.

JEST TO WARUNKIEM SKUTECZNEGO ODPOWIETRZENIA UKŁADU GRZEWCZEGO.