Stan zadłużenia na dzień 31.03.2022

Stan zadłużenia na dzień 31.03.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach podaje do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni oraz osób, które posiadają prawo do lokali będących w zasobach Spółdzielni, o stanie zadłużenia opłat czynszowych na dzień 31.03.2022, 

 

 

 Indeks   Ulica   31.03.2022 
33 01 001 K. Wielkiego 30-32a 0,00
33 01 002 K. Wielkiego 34-36a 9 528,53
33 01 003 K. Wielkiego 38-40 261,27
33 01 004 K. Wielkiego 41-47a 1 319,79
33 01 006 17-Lutego 26-28 898,12
33 01 007 17-Lutego 27-33a 6,42
33 01 008 Kurpińskiego 5-19 258,75
33 01 009 Kurpińskiego 31-45 6 069,63
33 01 010 Moniuszki 54 1 648,63
33 01 011 Moniuszki 42 940,31
33 01 012 Myśliwska 7 1 235,05
33 01 013 Męcz. Oświęcim. 15 5 150,54
33 01 014 Męcz. Oświęcim. 17 9 570,71
33 01 015 Męcz. Oświęcim. 13 520,51
33 01 016 1-go Maja 10 2 014,15
33 01 017 1-go Maja 14 2 817,00
33 01 018 1-go Maja 16 3 562,00
33 01 019 1-go Maja 6 11 585,19
33 01 020 Podwale 12 16 508,96
33 01 021 Kurpińskiego 2 420,23
33 01 022 Kurpińskiego 3 969,88
33 01 023 Kurpińskiego 6 132,15
33 01 024 Kurpińskiego 8-20 32 779,09
33 01 025 Wieniawskiego 25-27 6 432,98
33 01 026 Kurpińskiego 40 11 295,72
33 01 027 Wieniawskiego 49-51 1 693,52
33 01 028 Kurpińskiego 42 8 000,52
33 01 029 Kurpińskiego 44-56 25 932,86
33 01 030 Wieniawskiego 15 394,29
33 01 031 Wieniawskiego 13 538,12
33 01 032 Wieniawskiego 17-23 30 543,71
33 01 033 Moniuszki 36 27,39
33 01 034 Moniuszki 38 7 284,13
33 01 035 Zwycięzców 32 5 035,24
33 01 036 Zwycięzców 26 113,55
33 01 037 Szymanowskiego 9-15 5 628,06
33 01 038 Szymanowskiego 1-7 4 249,26
33 01 039 Zwycięzców 24 1 756,08
33 01 040 Wieniawskiego 2-10 2 145,76
33 01 041 Zwycięzców 21 525,26
33 01 042 Zwycięzców 23 3 301,94
33 01 043 Paderewskiego 20-30 4 077,31
33 01 044 Paderewskiego 2-18 44 309,70
33 01 045 Szymanowskiego 21 952,01
33 01 046 Paderewskiego 44-54 2 868,70
33 01 047 Szymanowskiego 23 643,07
33 01 048 Szymanowskiego 25 37 307,00
33 01 049 Moniuszki 50 11 091,68
33 01 050 Paderewskiego 56-64 2 880,42
33 01 051 Paderewskiego 70 1 746,28
33 01 052 Paderewskiego 72 416,69
33 01 053 Paderewskiego 66 4 076,63
33 01 054 Paderewskiego 68 2 843,23
33 01 055 Szymanowskiego 29-37 975,27
33 01 056 Paderewskiego 74 7 207,33
33 01 057 Szymanowskiego 39-45 615,09
33 01 058 Artylerzystów 12 683,17
33 01 059 Artylerzystów 11 4 120,47
33 01 060 Paderewskiego 78-84 630,79
33 01 061 Krótka 17-27 2 597,99
33 01 062 Paderewskiego 7-17 5 881,35
33 01 063 Krótka 3-15 3 622,83
33 01 064 Szymanowskiego 57-65 806,31
33 01 065 Chopina 1-15 6 170,25
33 01 066 Chopina 23-29 4 135,94
  Razem mieszkania 373 754,81
  Lokale użytkowe 43 850,41
Razem 417 605,22