Telefony awaryjne

Telefony awaryjne

Wszelkie pilne awarie jakie będą miały miejsce w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni świąteczne należy zgłaszać:

  • ECO Żary (kotłownia) tel. 68 363 44 04, 68 362 10 31
  • Pogotowie Energetyczne tel. 991
  • Pogotowie Gazowe tel. 992
  • Straż Pożarna tel. 998 i 112

Numery telefonów pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach przyjmujących wyłącznie pilne zgłoszenia po godzinach pracy i w dni świąteczne:

  • Elektryk:    tel. 501 339 654
  • Hydraulik:  tel. 501 339 606
  • Hydraulik : tel. 501 339 565