Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach w dniu 25 września 2020 w godzinach od 8:00 – 18:00 zarządza głosowanie na piśmie, w sprawie podjęcia określonych uchwał za 2019 rok, przez Walne Zgromadzenie członków w drodze indywidualnego zbierania głosów. 

Szczegóły w zakładce „Walne Zgromadzenie”

 

 

Walne Zgromadzenie (2)