Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

 Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

 w Żarach, zapraszają

na Walne Zgromadzenie Członków,

które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021r

w świetlicy Spółdzielni przy ul. Wieniawskiego 1

w godzinach od 800 do 1800