Zasady wejścia do mieszkania w celu usuwania usterki

Zasady wejścia do mieszkania w celu usuwania usterki

W związku z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się w Polsce pandemii koronawirusa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żarach wdraża szczególne zasady działania podczas wizyt w mieszkaniach w celu usunięcia usterki przez konserwatora spółdzielni.
Przygotowania ze strony użytkownika mieszkania:
    1.    Uzgodnić termin interwencji w dziale technicznym spółdzielni   (prace będą blokowane)
    2.    Przygotować pomieszczenie do usuwania usterki:
        –    przewietrzyć mieszkanie (otworzyć okna),
        –    odkazić pomieszczenie,
        –    przygotować środki odkażające,
        –    ograniczyć liczbę domowników w pomieszczeniu  interwencji,
        –    w czasie interwencji przebywać w maseczce lub przyłbicy.
    3.    Złożyć oświadczenie, że nie posiada oznak koronawirusa i nie  przebywa na  kwarantannie (gotowy druk przekaże konserwator).

Przygotowania po stronie spółdzielni mieszkaniowej:
    1.    Wyposażyć konserwatorów w środki ochrony.
    2.    Wyposażyć w środki odkażające.

UWAGA!
W razie nie spełnienia wyżej wymienionych standardów pracownik może odmówić wykonania usługi.