Zmiana taryfy dla ciepła 20/2021

Zmiana taryfy dla ciepła 20/2021

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OWR.4210.27.2022.73.XX.DB z dnia 10 czerwca 2022 r. opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki numer 370/2022 z dnia 13 czerwca 2022 na stronie internetowej https://bip.ure.gov.pl/bip/ wprowadza zmianę Taryfy dla ciepła nr 20/2021.

Zmieniona Taryfa obowiązywać będzie od dnia 28 czerwca 2022 roku.

Wprowadzenie nowych stawek taryfowych podyktowane jest wzrostem kosztów związanych z zakupem paliw, ze szczególnym uwzględnieniem paliwa węglowego i dotyczy odbiorców zaopatrywanych w ciepło z systemów ciepłowniczych ECO S.A.

Pełny tekst zmiany Taryfy dla ciepła 20/2021 dostępny jest na stronie internetowej https://www.ecosa.pl/ ECO S.A. jednocześnie informuje, że zmianie ulega wykaz opłat dodatkowych, który również jest dostępny na stronie internetowej.