Zmiany cen opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiany cen opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z  dniem 01.09.2020 r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na stawkę 24,00 zł/osoba. Podstawa: Uchwała Nr XVII/25/20 Rady Miejskiej w Żarach z dn. 30.04.2020 . Informujemy, że od 01.09.2020 r. obowiązuje wyłącznie selektywny sposób zbierania odpadów. §3. Uchwały określa stawkę opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności stawki, o której mowa w § 1 ust.2,tj. w wysokości 48,00 zł od osoby.

Uchwała nr XVII/25/20 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 kwietnia 2020