Zmiany w systemie pracy

Zmiany w systemie pracy

W związku z dynamicznie rozwijającą się w kraju i na świecie sytuacją epidemiczną Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach informuje, że biuro SM od dnia 03 maja 2020r. przyjmować będzie mieszkańców osobiście w godz. 7:00 – 15:00  w wyznaczonym do tego miejscu i z zachowaniem wszystkich procedur, tj. maseczek, rękawiczek itp 

Taki system pracy będzie obowiązywał do odwołania.

Kontakt:

  • czynsze, dodatki mieszkaniowe 68 363 07 52
  • sprawy członkowskie, mieszkaniowe, zaświadczenia 68 363 07 61
  • awarie, administratorzy 68 363 07 55
  • kancelaria 68 374 23 66